{{content.mainBlock.title}}

{{content.mainBlock.description}} {{content.mainBlock.linkTitle}}

{{content[detailsBlock].title}}

{{content[detailsBlock].description}}

{{cookies.title}}
{{cookies.cookiesList.length}}

{{cookies.description}}

Informasjonskapsler detaljer
Tillat alle
Behandle
Aksepter
Søk
Søk
Kinoprogram
Kinoprogram
Min profil
Min profil
Meny
Meny

Personvernpolicy

Din trygghet er viktig for oss. Du som bruker skal ha tillitt til at vi i Aurora kino ivaretar dine personopplysninger med respekt. Du skal vite at det er du som skal sitte på kontrollen over dine opplysninger. Det er viktig at du vet når, hvorfor og hvordan vi behandler dine data, og vi har forsøkt å forklare dette på en så enkel måte som mulig. Skulle du likevel ønske mer informasjon eller ha spørsmål, må du gjerne prate med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden.

Dersom vi gjør større endringer i vår personvernerklæring vil du bli kontaktet med informasjon om dette. Dersom det er nødvendig vil vi også be om ditt samtykke på nytt. På denne måten kan du være sikker på at vi aldri vil gjøre endringer som du ikke er informert om.

HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene du som bruker gir oss tilgang til vil i hovedsak bli benyttet til å administrere og forvalte vårt kundeforhold med deg. Enklere forklart innebærer dette å kommunisere med deg, å gjennomføre leveranser, betalingshåndtering, samt håndtering av eventuelle reklamasjoner og tvister.

Informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester kan også benyttes i vårt arbeid med produktforbedring og tjenesteforbedring/service og til statistikker forbundet med dette.Vi kan også bruke personopplysningene til å sende ut nyhetsbrev med relevant informasjon om filmer, tilbud, arrangementer og andre spennende ting som skjer her på Aurora kino IKS. Dette vil kun bli sendt ut dersom du på forhånd har samtykket i dette – noe vi selvsagt håper du gjør.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

I sin alminnelighet vil vi bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendig for å administrere kundeforholdet og som er nødvendig for å kunne oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss.

Dette vil typisk omfatte ditt navn eller navn på kontaktperson, adresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon, historikk i kundeforholdet (hva du har kjøpt og når mm), innlogging, betalingshistorikk mv. Vi behandler i utgangspunktet ingen sensitive personopplysninger om deg som kunde.

HVORDAN SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Opplysningene vi har lagret om deg har du normalt oppgitt selv når du kjøper billetter hos oss. Når du registrer deg på skjemaer på våre nettsider og/eller oppretter bruker til «min side» lagrer vi naturlig nok også disse opplysningene.

HVORDAN BRUKER VI HENVENDELSER OG INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vi vil kunne sende forskjellige typer henvendelser til deg så lenge kundeforholdet mellom deg og oss består. Vi anser et kundeforhold som avsluttet 3 år etter siste billettkjøp/skjemaregistrering er gjennomført, med mindre annen senere kontakt tilsier at kundeforholdet fortsatt kan anses for å bestå.

Informasjonskapsler, eller «cookies», er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker vår nettside. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, samt huske din innlogging. Hele poenget med informasjonskapsler er å gjøre din opplevelse med oss, både på nettsiden men også senere henvendelser, så enkel og relevant som mulig.

Vi legger informasjonskapsler på nettsiden vår (såkalt «førsteparts-cookies»). Vi bruker:

nødvendige informasjonskapsler, som er vesentlige for funksjonaliteten i nettsiden vår, altså lagring av brukerdata for autentiserings- og autorisasjonsformål.

funksjonelle informasjonskapsler, som hjelper oss med å gjenkjenne deg når du vender tilbake til nettsiden vår.

analytiske informasjonskapsler, som hjelper å telle antall besøkende og hvordan nettsiden vår brukes.

Dersom du ikke ønsker å godta nødvendige, funksjonelle eller analytiske informasjonskapsler, kan du selv justere dine personverninnstillinger slik:

Google Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

HVEM HAR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER HOS OSS?

Vi vil begrense tilgangen til dine personopplysninger til de personer i Aurora kino IKS som har behov for slik tilgang, da i forbindelse med å utføre oppgaver nevnt ovenfor. Vi deler også opplysningene med noen av våre underleverandører og andre samarbeidspartnere. Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med hva de faktisk skal brukes til. Vi ser også til at våre leverandører og samarbeidspartnere påtar seg ansvar for å ivareta dine opplysninger på en sikker måte, i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

HVEM UTLEVERER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?

Vi benytter underleverandører som bistår oss med behandling av personopplysninger. Dette er leverandører av IT-tjenester som inngår i våre kunde- og leverandørsystemer, altså våre tekniske løsninger som lar oss selge billetter til deg. Ved bruk av våre nettløsninger vil dette kunne medføre at de personopplysningene vi har fått tilgang til kan deles med vedkommende leverandør.

Deling av dine personopplysninger skjer kun hvor det er nødvendig for at du skal få tilgang til den aktuelle tjenesten. Samtykke til slik deling vil bli innhentet i forkant av at informasjonen samles inn.

Dine personopplysninger vil i gitte tilfeller også kunne bli utlevert til våre samarbeidspartnere, som advokater, revisorer, rådgivere, IT-konsulenter mv. Personopplysninger vil for øvrig ikke bli delt med andre.

HVORDAN OG HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger om deg lagres bare så lenge det er behov for det, ut fra formålet med behandlingen. Etter dette slettes eller anonymiseres dine personopplysninger. Noen av opplysningene lagrer vi for å overholde gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon. Denne vil også kunne være nødvendig i forbindelse med eventuelle reklamasjoner og andre etterspill. Vi har også behov for tilgang til historikk hvis du kontakter oss.

Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre tjenester, lagres hovedsakelig avidentifisert og elektronisk med datasikkerhet. Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som kunde, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (f.eks. rettskrav, regnskapslov mv.).

HVILKE INFORMASJONSKRAV HAR DU?

Du alltid ha tilgang på informasjon om hvilke personopplysninger vi lagrer om deg. Vår personvernpolicy ligger til enhver tid publisert på våre nettsider. Du har rett til:

å få innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg

å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller slettes

å protestere mot behandlingen fra direkte markedsføring, samt vite om eventuell profilering

å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene som du har gitt oss

å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)

å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger

å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk

HVORDAN SIKRER VI BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan du få ved å kontakte oss.

HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?

Har du spørsmål eller krav forbundet med vår behandling av personopplysninger, må du gjerne kontakte oss:

Aurora kino as

Vestregata 33

9299 TROMSØ

E-post: post@aurorakino.no

{{loaderText}}
Hurtigkjøp
loading...